Základy filmové a audiovizuální výchovy

Zveřejněno: 2022-11-24 11:49:10

Seminář poskytne pedagogům nástin základních témat Filmové a audiovizuální výchovy (F/AV), která je od roku 2010 jedním z doplňujících oborů Rámcového vzdělávacího programu. Poskytne vhled do problematiky filmové gramotnosti, tedy schopnosti rozumět filmovému umění, a hlavních okruhů, kterými by se měli ve výuce zabývat. Nabídne možnosti jejich didaktického uchopení, stejně jako přesahy do jiných předmětů – zejména mediální výchovy, ale i výtvarné a hudební výchovy, dějepisu, fyziky ad. Součástí budou tvořivé úkoly účastníků. Ke všem tématům budou poskytnuty odkazy na studijní literaturu, resp. audiovizuální materiály.

Základní témata a časové rozvržení:

Den 1:

Význam Filmové a audiovizuální výchovy

Filmová a audiovizuální výchova v Rámcových vzdělávacích programech, filmová gramotnost, evropský kontext filmového vzdělávání; stav filmové výuky v ČR, zkušenosti účastníků semináře

Hlavní vzdělávací cíle a obsahy předmětu

3 h

Film a obraz ve výuce

Základy filmové řeči; fotografie, filmový obraz, zvuk ve filmu

Zadání domácí práce – „Postup práce“

3 h

Den 2:

Rozprava nad domácími pracemi, jejich střih – technické a estetické problémy střihu a jeho didaktické možnosti; zvuková postprodukce

5 h

Zadání domácí práce – tvorba námětu a krátkého scénáře

1 h

Den 3:

Diskuse nad scénáři – možnosti jejich realizace

2 h

Vzdělávání a vyprávění; filmové vyprávění a jeho specifika; analýza filmu, žánrový a autorský film; žák jako divák

4 h

 

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je představit pedagogům hlavní témata Filmové a audiovizuální výchovy a možnosti jejich výuky ve škole. Účastníci získají základní představu o výuce předmětu, vzdělávacích cílech, obsazích i metodách. Budou jim poskytnuty informace

o literatuře a dalších možnostech samostudia, díky domácím pracím budou mít jasnější představu o tvořivých aspektech předmětu. Dozvědí se o technických požadavcích na výuku.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina: pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

Rozsah semináře: 18 hodin

Datum konání: 9. 1. 2023, 23. 1. 2023 a 3. 2. 2023

Cena kurzu: 3 900 Kč

Lektor: Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška