Základy koučinku pro pedagogické pracovníky

Zveřejněno: 2020-11-16 19:50:52

ZÁKLADY  KOUČINKU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 

Vzdělávací program je zaměřen na specifickou metodu koučinku a její aplikaci a využití ve školním prostředí. Účastníci pochopí teoretické základy koučinku, naučí se vést koučovací rozhovor, pracovat s metodou GROW a využívat tyto techniky při práci se žáky, v komunikaci s rodiči a kolegy, případně při vedení lidí.

Hodinová dotace: 4 x 8 hodin

 

Tematické bloky:

Téma

 

Obsah

Počet hodin teoretické výuky (vyučovací hodina = 45 minut)

Koučink I - Úvod do koučování a základní techniky- 

2 setkání po 8 hodinách

16 hodin

První setkání (8VH)

 ÚVOD

Úvod do koučování, podstata koučinku, historie koučinku

2 hodiny

 Pozice

Pozice OK - OK

2 hodiny

 Vymezení

Vymezení koučinku a jeho postavení mezi ostatními metodami: koučink, mentorink, poradenství, trénink, konzultace

1 hodina

 

GROW 

DUO

Metody GROW I a DUO (důvěra, uvědomění, odpovědnost)

Zaměření na G:  Goals - nastavení cílů v koučovacím rozhovoru včetně praktického nácviku

3 hodiny

 Druhé setkání (8VH) 

Zpětná vazba 

Zpětná vazba - popisný jazyk, konstruktivní zpětná vazba. Rozdíl mezi popisem, hodnocením a interpretací

2 hodiny

 GROW

Grow II - nácvik část R - realita, popis stávající situace 

3 hodiny

GROW

GROW III - nácvik části O - options - možnosti

3 hodiny

Koučink II -  Techniky koučinku, psychologie v koučinku, aplikace do školního prostředí 

2 setkání po 8 hodinách

 

16 hodin

 Třetí setkání (8VH) 

 GROW

GROW IV - Will - akční kroky, včetně praktického nácviku 

4 hodiny

Inner game

Základní techniky inner game a jejich využitelnost v koučování

Operacionalizace proměnných

2 hodiny

 Stres 

Práce se stresem v koučování včetně nácviku nástrojů pracující se stresem v koučování

2 hodiny

 Čtvrté setkání (8VH)

 SMARTER a  kolo

Metody SMARTER, balanční kolo - ukázka a praktický nácvik

2 hodiny

 šipka

Koučovací šipka, raport - ukázka + praktický nácvik

2 hodiny

školní prostředí

Aplikace principů koučinku do školního prostředí, vedení rozhovorů s rodiči, práce se žáky, komunikace s kolegy, práce v týmu, vedení lidí

4 hodiny

Celkem:                                        

 

32 hodin

 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s podstatou a principy koučování, poznání jejich hlavních přínosů v praxi pedagoga a získání nástrojů ke koučování. Na konci kurzu budou účastníci schopni:

  • Porozumět hodnotě koučování.
  • Vysvětlit rozdíly mezi koučováním a ostatními nástroji rozvoje.
  • Definovat koučování, porozumět a umět využívat princip DUO
  • Umět poznat, ve kterých situacích v pedagogické praxi lze koučink efektivně využívat.
  • Používat základní techniky výkonového koučování dle modelu GROW.
  • Využívat nástroje a pomůcky v koučovacím rozhovoru.

Absolventi kurzu mohou využívat principů koučování ve své pedagogické praxi, případně mohou působit jako koučové jen ve školách a školských zařízeních.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, dále učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

 

Rozsah semináře: 32 hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu:  9 000 Kč

Lektor: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška