Zvládání konfliktních situací

Zveřejněno: 2020-11-16 16:22:50

Zvládání konfliktních situací

 

Cílem kurzu

Cílem vzdělávacího programu je osvojit si účinné strategie pro prevenci a zvládání typických konfliktních situací ve školním prostředí při komunikaci dospělými osobami v pedagogickém procesu, tj. převážně s rodiči, kolegy, nepedagogickými pracovníky, vedením školy

  • orientovat se v konfliktních situacích ve školství
  • řešit konflikty na rovině problému z pozice OK-OK
  • předcházet konfliktům a eliminovat zbytečné konfliktové spouštěče

 

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na praktický výcvik v řešení konfliktů v komunikaci s rodiči, kolegy a vedením školy. Účastníci se seznámí s druhy konfliktů a účinnými strategiemi a způsoby jejich řešení. Zároveň budou vedeni k sebezkušenostnímu přístupu a práci s vlastními představami a případnými prekoncepty. Účastníci pochopí a budou schopni aplikovat vhodné strategie při jednání s různými skupinami osob a budou schopni identifikovat možné konfliktní situace, účinně jim předcházet a případně najít vhodná další řešení.


Teoretická část: 3,5 hodiny

  • Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy konfliktů, strategie, způsoby řešení; konflikt-spor-problém
  • Konfliktní situace ve školství
  • Fáze konfliktů
  • Spouštěče a prevence

 

Praktická část: 4 hodiny

  • Pozice OK-OK
  • Praktický nácvik: Popis-interpretace-hodnocení, technika druhé židle, technika tři rádcové
  • Rozbor konkrétních případů ze života školy

Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny

 

Rozsah semináře: 8 hodin

Datum konání: 26. 4. a 3. 5. 2021

Cena kurzu: 2 400 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektor: Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.

 

Přihláška

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem či telefonicky. Ráda zodpovím Vaše případné dotazy.

Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Tel: +420 773 246 766