8. ročník mezinárodní konference Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence

(Adult Education 2018 – transformation in the era of digitization and artificial intelligence)

Záštita (auspices):

rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Termín konání (the date of the event):

11. a 12. prosince 2018, Praha (Václavské náměstí 31)


Seznam přijatých referátů
Program konference VD 2018
Sborník VD 2018
Žádáme o dodržení délky prezentace v rozsahu 10 minut.

>> Informace pro přispěvatele <<
>> Informations for contributors <<

Pořadatel (organizer):

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností (předchozí ročníky byly zařazeny do databáze Web of Science)

Organizaci zabezpečuje:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedf. UK

Tematické bloky konference:
  • Využití nových informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
  • Rozvoj a význam transverzálních kompetencí v kontextu globalizace
  • Další profesní vzdělávání v éře automatizace a digitalizace

Odborní garanti:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., předseda České andragogické společnosti


>> Vědecký výbor konference <<
>> Scientific Committee of the Conference <<

>> Informace k platbě <<
>> Payment information <<

Konferenční poplatek:

2500 Kč
100 EUR


Čísla bank. účtů:
1. pro české účastníky:

Majitel účtu: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Banka: Komerční banka, a. s.
Adresa banky: Spálená 51, Praha 1, 110 00
Číslo účtu: 85236011/0100
VS: 894718
Do poznámky uveďte jméno účastníka.

Seznam referátů na konferenci VD 2018
Program konference VD 2018