Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu

9. ročník mezinárodní vědecké konference

Záštita (auspices):

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, Univerzita Karlova


Odborní garanti:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
předseda České andragogické společnosti, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy


Termín konání (the date of the event):

11. a 12. prosince 2019, Praha (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Myslíkova 7)


Pořadatel konference:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností


Organizaci zabezpečuje:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká andragogická společnost, Praha

Tematické bloky konference a garanti:
 • Trendy v managementu profesního rozvoje
  PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)
 • Význam sociálního a kulturního kapitálu v 21. století
  prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. (Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Senioři – kvalita života v kontextu celoživotního vzdělávání
  doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • E-posterová sekce: Prezentace výsledků výzkumů z oblasti dalšího vzdělávání a řízení a vedení pracovníků
  PhDr. Martin Kursch, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Výstupy:

Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku Vzdělávání dospělých 2019 (ISBN 978-80-906894-8-0 a ISSN 2571-3841).
Předchozí ročník byl zařazen do databáze Web of Science a ročník 2018 byl zaslán k indexaci do Scopus.


Ke stažení:

Přihláška
Vědecký výbor konference
Informace pro přispěvatele
Informace o konferenci WORD / PDF
Program VD konference 2019


Konferenční poplatek:

2500 Kč
100 EUR
(zahrnuje účast na konferenci a publikování jednoho příspěvku ve sborníku)
Platební podmínky / Payment terms


Publikace