Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci

12. ročník

Vzdělávání dospělých 2022 – rovnováha v kontextu strategických změn

Termín konání: 22. – 23. listopadu 2022
 
Pořadatel konference:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností


Záštita:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
rektorka Univerzity Karlovy


Odborný garant:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
předseda České andragogické společnosti, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


Tematické bloky konference:

Inovace a digitalizace,
spolupráce, wellbeing a resilience,
potenciál sociálního kapitálu,
aktuální vzdělávací potřeby školského prostředí.


Místo konání konference:

Praha 1, Magdalény Rettigové 4, Velký sál


Konferenční poplatek:

2 500,- Kč / 100,- EUR;
(poplatek zahrnuje účast na konferenci a publikování jednoho příspěvku ve sborníku)

>> Platební podmínky

Výstupy z konference:

Přijaté příspěvky v CZ, SK a AJ budou publikovány ve sborníku. Pouze texty v anglickém jazyce budou zaslány k indexaci do databáze WoS.

Conference Padlet

Ke stažení ↓
>> Informace pro přispěvatele
>> Program konference VD 2022
>> Vědecký výbor konference

Publikace - sborník


Přehled přihlášených k 13. 11. 2022

>> Přehled přihlášených k 13. 11. 2022


Přihlášení

Přihlášky na konferenci jsou přijímány do 18. 11. 2022

Pro přihlášení použijte tento odkaz
Publication Ethics and Malpractice Statement requirements – 2022:

Adult Education Conference (IAEC) Proceedings Publication Ethics & Publication Malpractice Statement
These guidelines are fully consistent with the Committee on Publications Ethics (COPE) Principles of Transparency and Best Practice Guide


Partneři konference