Rozhovor s Džalalem Nazarovem, kandidátem do Akademického senátu Pedagogické fakulty UK

Zveřejněno: 2023-02-10 15:31:36

Džalal Nazarov je 25letý student prvního ročníku navazujícího magisterského studia andragogika a management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Do následujících řádných voleb do Akademického senátu PedF UK (AS) byl jako kandidát navržen svými spolužáky. Co by chtěl v případě zvolení změnit? A jak se mu na Pedagogické fakultě UK studuje? Rozhovor s ním vedl v prvních únorových dnech Jakub Pavlovský.

Džalal Nazarov

 

Proč sis vybral právě tento obor?
Po asi dvouleté pauze po bakalářském studiu jsem zkusil Štěstí na Pedagogické fakultě UK Zaujal mě tam obor andragogika a management vzdělávání, a to zejména proto, že již pátým rokem pracuji v jedné pražské střední škole na pozici manažera PR a kvality, a mám tedy s touto oblastí zkušenosti. Zároveň mě ale lákalo ponořit se do managementu vzdělávání i jiným způsobem, řekněme akademickým a teoretickým.

 

Čemu se konkrétně v práci věnuješ??
Na starosti mám například každoroční odborné praxe přibližně Čtyř set studentů, registr smluv, webové stránky, sociální sítě, PR akce, jako jsou Schola Pragensis nebo dny otevřených dveří, ale také velmi oblíbené učitelské teambuildingy. 

 

Překvapila tě nominace ze strany spolužáků?
Překvapilo mě to hodně. Na začátku studia mě to ani nenapadlo, protože jsem O AS nevěděl. AŽ když přišla řeč na možnosti zapojení do studentského života a v souvislosti s tím padla zmínka o AS, začal jsem hledat podrobnější informace, co všechno AS dělá a které nápady bych mohl zrealizovat. 

 

Co bys chtěl za svého působení v AS změnit?
V první řadě bych chtěl rozšířit povědomí o AS, aby se nestalo, že nastoupí další studenti a podobně jako já nebudou o existenci a důležitosti AS vědět. Využil bych proto své zkušenosti s PR. Dále bych se rád podílel na aktivitách své alma mater, zjistil něco více o jejím fungování a samozřejmě bych rád pomohl k něčemu užitečnému ve prospěch studentů. Chtěl bych také upozornit na problém postavení neučitelských oborů a propagaci jejich významu. Jedním z mých hlavních cílů bude zlepšení dostupnosti a kvality učeben a studijních prostor pro studenty, zajištění lepšího přístupu ke knihovnám a moderním technologiím, rozvoj a zlepšení práce studentských klubů a organizací a v neposlední řadě zajištění lepšího zapojení studentů do výzkumu a mezinárodních projektů, tak jak to děláme na naší katedře andragogiky a managementu vzdělávání. 

 

Tvoje jméno zní až exoticky, ale přitom mluvíš perfektně česky. Odkud pocházíš?
Pocházím z Ázerbájdžánu, do Česka rodiče emigrovali z politických důvodů, když mi byl rok a půl. Celkově je to zajímavý, ale dlouhý příběh. Do Školky jsem chodil už v Česku. Česká republika je nádherná země, je to můj domov a vždy jsem se tu cítil dobře. Jak ve škole, tak i nyní v zaměstnání. Do Ázerbájdžánu se ale vracím moc rád, mám tam stále rodinu, kterou pravidelně navštěvuji.