Aktuální výsledky z PISA a národních šetření znalostí a dovedností žáků

Zveřejněno: 2023-12-11 08:49:35

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK připravila ve spolupráci s Českou školní inspekcí webinář na téma aktuální výsledky z PISA a národních šetření znalostí a dovedností žáků. Webinář proběhne ve středu 13. 12. 2023 od 11:00 hod. Délka webináře je 45 minut.

Pokud Vás toto téma zaujme, můžete se připojit prostřednictvím odkazu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auLcrnrLx4Co1qYBV9y2Dwz545wiEjlBAeo95B7mC3VA1%40thread.tacv2/1701804457326?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%224db49f14-6122-4618-b64f-6eca5efc784d%22%7d